Step-Up A/S
Sitemap
Print

Coachende ledelse

Sæt nye standarder for hvad der er muligt for dig som leder. Udnyt potentialet og motiver dine medarbejdere endnu mere. Step-Up’s coachcertificering handler om at gøre en forskel som leder.
Step-Up’s coachcertificering bygger på workshoptankegangen. Workshops hvor din viden bliver til handling – hvor du udnytter potentialet.
 

Coaching
Coaching udspringer fra sportens verden. For eliteidrætsudøvere er coaching en nødvendighed for at udnytte potentialet og nå deres mål.

Erhvervslivet har efterhånden fået øjnene op for den effekt coaching har for den enkelte. For at udnytte et potentiale skal der coaches mod fastlagte mål. Det handler om effektivitet og produktivitet.
 
80% af din succes kommer fra
20% af dine aktiviteter.
Er det de rigtige ting du gør?
 
Verden er i konstant forandring og konkurrencen øges. At kunne påvirke dine medarbejdere og andre faktorer aktivt og målrettet har stor værdi for dig som leder.
Igennem coachende ledelse vil du opnå større personlig succes til gavn for dig selv, kunder og virksomheden. Processen er enkel. I løbet af processen vil du som leder opleve en større personlig tilfredshed og positive tilbagemeldinger fra dine medarbejdere og kollegaer.
 

Du dømmer dig selv på dine intentioner. Men andre dømmer dig på dine handlinger.

 
Udbyttet for dig som leder
Det er aldrig svært at coache andre, hvis du har motivationen og de rigtige værktøjer. Men der kan være langt fra viden til resultat – fra tanke til handling. Derfor er Step-Up’s coachcertificering praktisk tilrettelagt. Teorien vil blive masseret grundigt ind i dit nervesystem – udbyttet er forbedrede lederkompetencer.

   • Dine lederkompetencer bliver udfordret og udviklet igennem et  
      struktureret og professionelt forløb, som bygger på mange års erfaring med
      lederudvikling og coaching. Du bliver støttet i din proces mod endnu bedre
      udnyttelse af dit potentiale som menneske og leder. Herunder vil du opnå
      solidt kendskab til og praktisk erfaring med personlig coaching.
   • Du får kompetencer til at udvikle dit teams potentiale samt til:
      ” Den svære samtale”
      ” Motivere medarbejderne”
      ” Holde høj effektivitet”
      ” Frigive potentialet”
   • Få styrket dine kompetencer omkring effektiv kommunikation.
   • Gennemgå en personlig udvikling.
   • Få et netværk af andre ledere, der arbejder med coaching.
 

Coachcertificeringen
Certificeringen starter med en teoribaseret workshop, efterfulgt af fire workshops med blanding af teori og træning. Der tages udgangspunkt i at komme fra læring til handling.

Du har en coachpartner under certificeringen. For at flytte teorien fra træningslokalet til praksis skal du selv gennemføre to coachingforløb som en del af certificeringen. Du bliver afslutningsvis testet i dine evner som coachende leder. 
For at optimere din udvikling og præcisere dine mål starter du med en coachingsamtale, der vil tage udgangspunkt i et fremsendt spørgeskema
 

Indholdet på undervisningsdagene:
 

 

Løbende coaching
Du vil i forløbet opleve tidspunkter, hvor du vil være frustreret over udfordringerne med at implementere det indlærte i praksis: Er jeg god nok? Hvordan tackler jeg…?

Derfor vil der være tilknyttet to coaches, som du igennem hele forløbet vil være i løbende kontakt med.
 
Certificering
Du skal nu føre dagbog over fire samtaler med to af dine medarbejdere. Dagbogen skal afleveres til instruktøren, som vil deltage ved mindst én tilfældig udvalgt samtale. Det er her, du skal vise, at du kan håndtere værktøjerne og den gennemgåede teori.
 

Afsluttende coaching
Ved den afsluttende coaching modtager du et certifikat.

Der bliver stillet skarpt på dine styrker og udviklingsområder. Hvad er dit næste skridt? Hvordan bliver du endnu bedre? Hvordan sikrer du dig, at din nye adfærd forbliver en del af nervesystemet? Du sendes sikkert videre som coachende leder.
 
Praktiske informationer

Næste hold er ikke dato-fastlagt. 
Alle 5 dage er undervisningen fra kl. 09.00 til 16.00.
 
Pris: Kr. 19.500,-, inklusiv forplejning, ekskl. moms
Se PDF

 

Step-up ApS     Lundehusvej 8    2100 København Ø   CVR: 28303173     Tlf.: 70 22 72 50     E-mail: info@step-up.as