Step-Up A/S
Sitemap
Print

Menneskeforståelse og kommunikation

Oplever du, at du bliver misforstået eller ikke opnår de resultater, du ønsker dig. Kan en dialog, der virker nem og meget overkommelig, pludselig tage en drejning og ende i misforståelser og negativ stemning?
For at undgå dette, skal du kende dig selv og andre, forstå jeres indbyrdes relationer og forskelligheder. Målet er derfor at lære, hvorfor du og andre reagerer, som I gør i givne situationer.
 
Step-Up giver dig værktøjerne til at kende forskellige mennesketyper og forstå deres adfærdsmønstre. Det drejer sig om at få skabt tillid i alle relationer.
 
Du får indsigt i forskellige mennesketypers ressourcer, og hvordan de skal motiveres og behandles for at opnå de ønskede resultater. Du vil få skærpet din opmærksomhed på andres sprogbrug og udvikle din spørgeteknik i forhold til de forskellige typer. Du vil lære at påvirke samtalen i den retning, du ønsker.
 
”Vi dømmer os selv på vores intentioner og andre på deres handlinger.”
 

Hvor god du er til at motivere andre afhænger af, hvor god du er til at give klare budskaber.

Hvordan et budskab opfattes, drejer sig ikke kun om vores ord og vendinger. Det drejer sig også om vores adfærd og kropssprog.
 
Hvor god er du til at motivere og begejstre andre – få solgt dine ideer? Forskellige mennesker reagerer meget forskelligt i givne situationer, så ved større forståelse bliver du mere rummelig og fleksibel i forhold til andre, det være sig kollegaer, familie, venner og børn.
Du bliver ganske enkelt stærkere på en lang række punkter, som uden tvivl vil resultere i færre konflikter, bedre klima og større resultater.
 
Dit udbytte ved at investere 3 dage:
• Forståelse for forskellige adfærdsmønstre.
• Dybere indsigt i, hvordan forskellige mennesker udfolder deres potentiale.
• Tillid til, at det altid er muligt at opnå gode relationer til dine kolleger og 
   andre.
• Indsigt i forskellige mennesketyper.
• Større forståelse og tolerance overfor andres meninger.
• Lærer at styre og påvirke en samtale i en bestemt retning.
• Lærer at spørge og lytte samt afhjælpe misforståelser.
• Bliver opmærksom på, hvad der hæmmer præcis kommunikation.
• Større gennemslagskraft i din daglige kommunikation.
• Kendskab til, at kommunikation også er kropssprog, undertoner, adfærd og
   følelser.
• Lærer at give og modtage anerkendelse og kritik.

 
Form og praktik
Under hele kurset bliver dine kommunikationsevner udfordret og udviklet igennem et struktureret og professionelt forløb. Din egen personlighed og ressourcer benyttes som udgangspunkt for arbejdet med de forskellige mennesketyper.
 
Som deltager vil du med det samme få mulighed for at afprøve dine nye kompetencer på en forsøgsperson. Så det er ikke først, når du kommer hjem, du skal til at komme i gang, du vil på de 3 dage lære at spørge ind til og afdække forskellige typer.  
 
I Step-Ups kommunikationsuddannelse bliver du trænet til at skabe energi og ejerskab hos dig selv og andre. Du vil mestre verdens sværeste disciplin – at motivere dig selv og andre via dialogen. Dine budskaber bliver forstået og dine resultater forbedres markant. Du vil mestre at tackle konflikter og uoverensstemmelser – det handler om at skabe flere win-win situationer.
 
Uddannelsen foregår over 2 dage samt 1 opfølgningsdag.
Alle dage er fra kl. 09.00 til 16.00 og afholdes følgende dage:
 
Pris kr. 9.950,- for de ialt 3 dages kursus
inkl. forplejning, men excl. moms
 

 

Step-up ApS     Lundehusvej 8    2100 København Ø   CVR: 28303173     Tlf.: 70 22 72 50     E-mail: info@step-up.as