Step-Up A/S
Sitemap
Print

Udvikling

Udnyt potentialet i virksomhedens vigtigste ressource – lederne og medarbejderne

Kravet om at kunne tilpasse sig markedet betyder, at I kun kan skabe nye og bedre resultater ved at være forandringsparate.
 
Det altafgørende for virksomhedens overlevelse bliver, hvor god den er til at tiltrække, fastholde og udnytte potentialet i dens vigtigste ressource.

 
Vær arkitekt omkring menneskelige muligheder

Vi oplever, at det ikke er muligt at lave færdige pakkeløsninger inden for udvikling. Virksomheder er forskellige, og det betyder, at udviklings- og træningsprogrammer også bliver forskellige, idet de skal tilpasses den enkelte virksomhed. Vi mener, at der i ethvert udviklingsforløb kan sættes nye standarder for, hvad der er muligt, vi kalder det ”fra god til fantastisk”.

 

                    

Et udviklingsforløb

Udvikling af mennesker handler om først at skabe tillid hos modtageren. Derfor tager vores programmer altid udgangspunkt i modtagerens verden. Først når tilliden er etableret, og der er bygget bro, er det muligt at arbejde med potentialet.

 
Udgangspunktet for enhver ændring må altid være først at finde ud af, hvor modtagerne er i dag. Derfra kan vi hjælpe med at se mulighederne for forandring og gevinsten derved.
 
Derefter handler det om at skabe motivation for forandring. Vi skal stille de rigtige spørgsmål, som sikrer, at løsning og motivation kommer fra den enkelte. Det handler om, at den enkelte selv skal finde den rigtige strategi.
 
Med udgangspunkt i strategien sammensætter vi den rigtige proces. Processens længde kan variere alt efter mål og kompleksitet. Det endelige mål er nået, når processen bliver selvkørende og det handler om at nå det så hurtigt og effektivt som muligt.
 

 

Der er kun én vej til nye resultater - handling!

 
 

Step-up ApS     Lundehusvej 8    2100 København Ø   CVR: 28303173     Tlf.: 70 22 72 50     E-mail: info@step-up.as