Step-Up A/S
Sitemap
Print

Kommunikation

  
 

”Som virksomhed, der producerer og leverer produkter til våbenindustrien, er det altafgørende for os, at vi leverer høj kvalitet til vores kunder. En fejl fra os kan have fatale konsekvenser. Og vi tager vores ansvar seriøst.” siger Frank Tengberg-Hansen fra Falck Schmidt Defence Systems og tilføjer: ”Et stort fokus på høj kvalitet i produkterne kræver fokus på de elementer, som kan påvirke kvaliteten. Herunder samspillet mellem afdelingerne og de enkelte medarbejdere.”
 
Step-Ups samarbejde med Falck Schmidt Defence Systems gik ud på at øge bevidstheden på forskellighederne i afdelingerne og blandt kolleger. En bevidsthed om, at alle mennesker er forskellige, og at det stiller krav til den daglige kommunikation.
Opgaven blev løst gennem et todages kursus for afdelingen med fokus på kvalitet i kommunikationen. For at sikre implementeringen af de nye værktøjer gennemførte afdelingslederen samtidig et personligt udviklingsforløb.

”Step-Up’s fokus på at skabe de forudsætninger, som skal sikre varige ændringer, har hjulpet os til at øge kvaliteten i vores daglige arbejde. De tiltag, som vi i afdelingen besluttede på uddannelsen, kører stadig.” siger afdelingsleder Kim Nygaard.
                                                                                                              
                                        
                                                                                                             

Retur

 

Step-up ApS     Lundehusvej 8    2100 København Ø   CVR: 28303173     Tlf.: 70 22 72 50     E-mail: info@step-up.as