Step-Up A/S
Sitemap
Print

Uddannelsesforløb fra A-Z

Den første kontakt

Lige meget om det er en bestående eller ny kunde starter enhver uddannelse altid med et afklaringsmøde, hvor vi tager en dialog om: Hvem er virksomheden, hvem er deltagerne, hvad har de været igennem før, hvad skal målet være og er der nogle økonomiske rammer. Der aftales et nyt møde til præsentation af det første oplæg.
 

Det første oplæg

På mødet gennemgås det første oplæg, som typisk er i overskrifter, for at sikre, at opgaven er forstået og løst i overensstemmelse med kunden ønsker. Oplægget indeholder også en pris som dækker investeringen til Step-Up. Det aftales om der søges om offentlige tilskud og hvem som gør dette. Oplægget præsenteres altid på et møde for at sikre en optimal dialog om uddannelsen.

 

Ordre

Når oplægget er tilrettet og accepteret af kunden, udarbejdes eventuelt en lektionsplan og selve uddannelsen. Og det aftales hvem står for hvad (lokaler, indkaldelser, materialer osv.).

Levering

Uddannelsen gennemføres som ud fra aftalt koncept.

 

Evaluering

Efter uddannelsen er gennemført sker der en evaluering som enten kan være telefonisk eller på et møde. Der samles op på nåede vi målet? Hvad er Step-Up’s oplevelse af deltagerne? Er der gode råd fra Step-Up til organisationen/ chefen? Skal der igangsættes yderligere uddannelse af Step-Up eller andre?

 
I Step-Up’s priser er indeholdt alle møder før og et evalueringsmøde efterfølgende. Step-Up arbejder ikke med faste uddannelser alt tilrettelægges og planlægges med kunden så de passer målrettet til kunden
 
 

Step-up ApS     Lundehusvej 8    2100 København Ø   CVR: 28303173     Tlf.: 70 22 72 50     E-mail: info@step-up.as